Zonne-energie
Zonnekaart berekent potentieel voor zonnepanelen op je woning

Zonnekaart berekent potentieel voor zonnepanelen op je woning

30 november 2018

Op 15 november lanceerde Leefmilieu Brussel zijn zonnekaart op vraag van Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault. Op die kaart kan je bekijken of het rendabel is om een thermische of fotovoltaïsche zonne-installatie te plaatsen.

De werking is vrij simpel. Ga naar www.zonnekaart.brussels en geef je adres op. De site geeft jou vervolgens een voorstelling van je dak en een berekening van hoeveel zonnepanelen jou al dan niet kunnen opbrengen op een termijn van tien jaar. Het simulatierapport dat de zonnekaart aflevert, beperkt zich tot daken waarvan het potentiële installatievermogen maximaal 12 kWp bedraagt.

Als het geselecteerde dak een hoger potentieel heeft, laat de zonnekaart de gebruiker weten dat het interessant is rechtstreeks contact op te nemen met een deskundige om de afmetingen van de installatie te bepalen. Het bezoek van een installateur is in elk geval essentieel om te bepalen waar een installatie precies moet komen. Zo kan de berekening van de zonnekaart verder worden gedetailleerd.

“Mensen overschatten nog vaak de prijs van zonnepanelen. Vaak overwegen ze wel om ze te plaatsen, maar doen dit vaak niet door de hoge kost, terwijl ze de prijs niet kennen.” Dat laat het kabinet van Fremault weten. Daar moet dit initiatief dus verandering in brengen.

De kaart past binnen het plan van het gewest om tegen 2030 vier maal zoveel groene energie te produceren dan in 2016.

“Het rendement van investeringen van de zonnepanelen is in Brussel gemiddeld op 7 jaar gegarandeerd. Dit is het hoogste van België en al onze buurlanden. Het zonnepotentieel in Brussel is immens", zegt Fremault.

Zij hoopt dan ook dat niet enkel gezinnen gebruik maken van de zonnekaart, maar ook scholen, ondernemingen en coöperatieven.

Bron: www.Bruzz.be

Alle platformen van ODE