Zonne-energie
Vlamingen installeerden 154 megawattpiek zonnepanelen in eerste 10 maanden 2018

Vlamingen installeerden 154 megawattpiek zonnepanelen in eerste 10 maanden 2018

30 november 2018

Het Vlaamse Energieagentschap (VEA) publiceerde nieuwe cijfers over het geïnstalleerd vermogen zonnepanelen.

Eind 2017 was er 2560.33 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd in Vlaanderen. In de eerste 10 maanden van 2018 werd hieraan 153.9 megawattpiek toegevoegd, waarvan 44 megawattpiek in september en oktober.

Er werden voornamelijk kleine installaties gebouwd: met 137.50 wattpiek is bijna 90% van de installaties in 2018 kleiner dan 10 kVA. In het totaal zijn er nu 350.041 kleine installaties en 6.495 grotere installaties.

In Oost-Vlaanderen werden het meest installaties geplaatst in 2018 (39.10 megawattpiek). Dit is bijna het dubbele van Limburg, waar met 20.46 megawattpiek het minste nieuwe installaties bijkwamen. Bij de centrumsteden zien we dat Gent het meeste nieuwe installaties (946 installaties) heeft, terwijl er in Kortrijk het meest installaties per 1000 inwoners waren (7.09).

Het totaal geïnstalleerd vermogen op 31 oktober 2018 bedroeg 2714 megawattpiek. Extra inspanningen zijn echter nodig om de doelstellingen voor 2020 te halen (3700 megawattpiek). In 2018 werd 15.39 megawattpiek per maand geïnstalleerd, terwijl er 37.92 megawattpiek per maand nodig is om de doelstellingen te behalen: het huidige installatietempo moet dus meer dan verdubbelen.

Meer informatie op energiesparen.be/barometer

Alle platformen van ODE