Zonne-energie
PV-panelen op nieuwe gevangenis in Dendermonde

PV-panelen op nieuwe gevangenis in Dendermonde

22 december 2022

De nieuwe gevangenis in Dendermonde werd afgelopen week officieel ingehuldigd. Het complex zal plaats bieden aan 444 mannelijke gedetineerden en voorziet in een duurzame, moderne en humane detentie. Het concept van de gevangenis is vernieuwend en sluit aan bij een evoluerende visie op detentie, gericht op de voorbereiding van de gedetineerde op de herintegratie in de samenleving. 
Naast de 774 zonnepanelen staat er ook een warmtekrachtkoppelingsinstallatie voor het opwekken van warmte en elektriciteit via gas.

Voor de recuperatie van regenwater zijn er 16 tanks geplaatst met elk een capaciteit van 20.000 liter. Deze watercapaciteit zal gebruikt worden voor de toiletten en de wasserij.

Het HVAC-concept is gericht op energiezuinigheid, een aangenaam klimaatcomfort en gebruiksvriendelijkheid. 

De elektrische installaties in het gebouwencomplex zijn er op gericht zo efficiënt en energiezuinig mogelijk te zijn. Binnenin het complex is overal ledverlichting voorzien.

Meer lezen: artikel Regie der Gebouwen

 

Alle platformen van ODE