Zonne-energie
OPNIEUW ONRUST ROND DIGITALE METER

OPNIEUW ONRUST ROND DIGITALE METER

25 juni 2019

De Vlaamse Energieregulator (VREG) vecht artikel 31 van het decreet digitale meter (keuzevrijheid) aan voor het Grondwettelijk Hof. Drie maanden geleden besliste het Vlaams Parlement dat wie vóór 2021 zonnepanelen plaatste, 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller zou genieten. Begin juli start de uitrol van de digitale meter in de Vlaamse huishoudens en kleine bedrijven.

Het was toenmalig minister van Energie Tommelein die beloofde dat consumenten zelfs met de digitale meter gedurende 15 jaar het huidige compensatiemechanisme van de terugdraaiende teller zouden behouden.

Begin april zette het Vlaams Parlement deze belofte om in een decreet dat twee opties voorzag. Wie vóór 2021 zonnepanelen heeft geplaatst of nog zou plaatsen, kan bij de invoering van de digitale meter kiezen: de terugdraaiende teller behouden (zoals met de analoge meter, maar dan op virtuele wijze) of in een nieuw stelsel van gedeeltelijke compensatie stappen waarbij je nettarieven op basis van de werkelijke stroomafname van het net betaalt maar geen prosumententarief. Met de digitale meter kun je immers, anders dan met een analoge meter, perfect bijhouden wanneer de zonnepanelen niets of te weinig produceren.

Terugdraaiende teller tot eind 2020

De VREG toonde zich voorstander van het nieuwe stelsel omdat het een rationeel en efficiënter energie- en netverbruik aanmoedigt. De regulator ziet in de terugdraaiende teller ook een discriminatie (onder andere tussen wie wel en niet zonnepanelen heeft). Bovendien vindt hij dat de Vlaamse regering haar bevoegdheid te buiten gaat en daarmee de onafhankelijkheid van de regulator aantast. Om al die redenen stapt de VREG nu naar het Grondwettelijk Hof om de beslissing te laten vernietigen. Enige troost: het huidige systeem blijft sowieso van kracht tot eind 2020.

Recht op stabiel beleidskader

Dat de prosument daags voor de uitrol van de digitale meter opnieuw in een onzekere situatie wordt gestort, is nefast voor het vertrouwen in zonnepanelen, een noodzakelijk puzzelstuk in de energietransitie, en ondermijnt het draagvlak voor de digitale meter. Elke consument en prosument heeft nood aan en recht op een stabiel beleidskader.

Gerelateerd artikel: persbericht ODE – Techlink: Samenwerking nodig voor energieomslag

Bron: Test-Aankoop, Kabinet Minster van Energie Peeters

Alle platformen van ODE