Zonne-energie
Nieuw rapport over zonne-energie en e-mobiliteit: zonnepanelen bieden innovatieve en op maat gemaakte oplossingen om de transportsector koolstofarm te maken.

Nieuw rapport over zonne-energie en e-mobiliteit: zonnepanelen bieden innovatieve en op maat gemaakte oplossingen om de transportsector koolstofarm te maken.

28 november 2019

Op de Digital Solar & Storage 2019 lanceerde SolarPower Europe een nieuw rapport over zonnemobiliteit, dat als eerste in zijn soort wordt beschouwd, waarin het potentieel van schone mobiliteitsoplossingen en zonne-energie wordt onderzocht. Het rapport documenteert verschillende bedrijfsmodellen voor zonnemobiliteit en illustreert de ervaring van Europese en wereldwijde pioniers met gedetailleerde case studies. Drie modellen voor zonnemobiliteit worden belicht: (1) mobiliteit op zonne-energie, (2) slim opladen op zonne-energie en (3) voertuiggeïntegreerde PV, die allemaal kunnen leiden tot een enorme vermindering van de CO2-uitstoot in de vervoerssector.

Het koolstofarm maken van de vervoerssector, die verantwoordelijk is voor een kwart van de Europese CO2-uitstoot, is een cruciale stap om de doelstelling van koolstofneutraliteit van de Europese Unie om tegen te bereiken. De voordelen van zonnemobiliteit zijn enorm en omvatten aanzienlijke verbeteringen van de luchtkwaliteit voor de Europese burgers en de vermindering van de geluidsoverlast. Slimme mobiliteitsstrategieën die afhankelijk zijn van de toenemende inzet van zonne-energie kunnen leiden tot een meer betaalbare en betrouwbare zonnestroomvoorziening. Dit heeft tot gevolg dat de netintegratie van toekomstige voertuigen wordt geoptimaliseerd, nieuwe flexibiliteitsbronnen worden ontsloten en uiteindelijk nieuwe bedrijfsmodellen worden gecreëerd voor zonne-energieprofessionals, EV-eigenaars en oplaadstationbeheerders. Voorts kan de zonnemobiliteit en alle daarmee verband houdende technologieën Europa helpen het voortouw te nemen bij de wereldwijde energietransitie.

Bron: Solar Power Europe

Alle platformen van ODE