Zonne-energie
Groei zonne-energie houdt aan, nu volhouden

Groei zonne-energie houdt aan, nu volhouden

30 januari 2020

Vorig jaar was een goed zonne-jaar, niet alleen omdat de zon meer scheen dan gemiddeld. Ook de nieuwe installaties deden het goed. De verklaring: dalende installatiekosten, een voorlopig nog gunstig reglementair kader en de sturing richting energiezuinig bouwen. PV-Vlaanderen en Techlink zien 2020 als een kanteljaar: als minister Demir de introductie van de digitale meter voor gezinnen goed begeleidt en op een kosteneffectieve manier ook de grotere PV installaties opportuniteiten biedt, zal de groei zich mooi verder zetten. Als de minister kansen laat liggen, gaat de sector in 2021 een daling tegemoet.

Brussel, 30/1/2020 -- Goed nieuws in voorlopige installatiecijfers voor zonne-energie in Vlaanderen voor 2019. Met 361 MW zit het geïnstalleerd vermogen terug op het niveau van 2012. Zowel residentiële installaties en zeker grotere installaties blijven stijgen ten opzichte van 2018. De klim uit het dal van 2013 zet zich verder. Zelfs zonder het megaproject Kristalpark in Lommel was het een goed jaar. Om de doelstelling tegen 2030 te halen is een jaarlijkse groei met minstens 300 MW nodig. Deze installatiecijfers tonen dat het kan.

Alleen heeft energieminister Demir dit jaar enkele belangrijke opdrachten. De introductie van de digitale meter voor gezinnen begeleiden zodat gezinnen die PV hebben of PV leggen in 2021 nog altijd een redelijke terugverdientijd zien. Bovendien moeten we zorgen dat de daken vol komen te liggen. Een toekomstgericht beleid zet in op markt- en netintegratie van zonne-energie, met daaraan gekoppelde vergoedingen.

Dat alles tegen de achtergrond van het beroep dat de VREG, FEBEG en anderen indienden bij het Grondwettelijk Hof tegen het decreet. Gelukkig bieden de opkomende energiegemeenschappen opportuniteiten.

Ook het beleidskader voor de grotere systemen is momenteel onzeker. Uit de cijfers van 2019 blijkt hoe belangrijk die installaties kunnen zijn. Het is bovendien nog maar het begin. Het potentieel op grote daken en marginale gronden is veel groter. Om het te benutten is echter dringend duidelijkheid nodig. Minister Demir heeft wat dat betreft vorig jaar een valse start genomen. Het huidig systeem werkt goed en faseert zichzelf automatisch uit. Veel bijsturing is daar eigenlijk niet nodig.

 

Alle platformen van ODE