Zonne-energie
Oost-Vlaanderen schaft belasting op zonnepanelen af

Oost-Vlaanderen schaft belasting op zonnepanelen af

20 december 2019

De Oost-Vlaamse provincieraad verleende vorige week haar instemming aan het meerjarenplan van het provinciebestuur, met daarin heel wat lastenverlagingen voor gezinnen en bedrijven. Een opvallend onderdeel is de afschaffing van de belasting op zonnepanelen.

Eerste gedeputeerde Kurt Moens: “De belastingverlaging komt erop neer dat je vanaf 2020 niet meer belast zal worden voor dakoppervlaktes wanneer die gebruikt worden om in de eigen energiebehoefte te voorzien. Als je vandaag als pakweg schoenenfabriek, meubelwinkel, garage, … bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van je bedrijf hebt, dan wordt dat dak meegerekend als belastbare oppervlakte. Daar maken we - ook in het licht van ons streven naar een duurzame provincie - komaf mee.”

De afschaffing vertegenwoordigt zo’n 0,2 miljoen euro van de totale lastenverlaging van 7 miljoen euro.

Bron: https://www.traxio.be/

Alle platformen van ODE