Zonne-energie
Europees Parlement stemt in met EU-norm voor zonne-energie

Europees Parlement stemt in met EU-norm voor zonne-energie

21 maart 2024

Op 12 maart hebben de Europese beleidsmakers in het Europees Parlement de EU-norm voor zonne-energie aangenomen in het kader van de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. De nieuwe wet verplicht zonne-installaties op gebouwen in de hele Europese Unie. Dit betekent dat zonne-installaties moeten worden geïntegreerd in bouwwerken en dat overheidsinstanties met terugwerkende kracht PV op hun gebouwen moeten installeren, wat geleidelijk van kracht wordt vanaf 2026. 

De wetgeving is al informeel overeengekomen in december 2023 en moet nu alleen nog worden goedgekeurd door de EU-ministers in een komende Raad, voordat het in de EU-regels wordt opgenomen. 

Lees meer

Alle platformen van ODE