Zonne-energie

Visie

Visie: Zonnestroom in Vlaanderen 2030

Zonnestroom wordt de dominante brandstof van de 21e eeuw. Elektriciteit uit zonnepanelen is de goedkoopste bron van energie, kan in overvloed ontgonnen worden, en vormt de motor van de decarbonisatie en bijhorende elektrificatie in vele andere sectoren, zoals transport en de verwarming van gebouwen. Tegelijk is het met voorsprong de technologie die per geïnvesteerde euro de meeste impact genereert inzake lokale tewerkstelling. Daarom moet Vlaanderen maximaal inzetten op zonnepanelen en uitgroeien tot een gigawatt-markt om in 2030 meer dan 10 TWh zonnestroom te produceren.

Hier vindt u de lange termijnvisie die PV-Vlaanderen uitwerkte en die onze werkzaamheden in de komende jaren gaat vorm geven.

visie zon

PV-Vlaanderen is een platform van de Organisatie Duurzame Energie (ODE) dat als doel heeft om een duurzaam PV-beleid in Vlaanderen te promoten dat zoveel mogelijk gezinnen, instellingen en ondernemingen stimuleert om hun energiebehoefte in te vullen met zelf geproduceerde en groene zonne-energie. Een duurzaam PV-beleid zal de markt voor zonne-energie verbeteren, de CO2-voetafdruk verlagen en bijdragen aan het bereiken van de klimaat-en energiedoelstellingen in Vlaanderen, België en Europa. PV-Vlaanderen vertegenwoordigt hierbij de belangen en de visie van de grote en kleine PV-installateurs, producenten, invoerders en andere actoren actief in de Vlaamse PV-sector. PV Vlaanderen groeit sterk en telt nu al meer dan 140 leden, waaronder naast bedrijven ook kennisinstellingen en burgerorganisaties.

Alle platformen van ODE