Zonne-energie
Zonnetarief slaat twee vliegen in één klap !

Zonnetarief slaat twee vliegen in één klap !

08 mei 2014

PV-Vlaanderen, de sectorfederatie van de Vlaamse zonne-energiebedrijven, stelt met tevredenheid vast dat energieminister Van den Bossche het idee van een “zonnetarief” genegen is. Een idee dat PV-Vlaanderen reeds eerder opperde.

Op momenten dat de zon schijnt en de wind waait dalen nl. de energieprijzen op de dagmarkt van de elektriciteitsbeurs Belpex. Tot op heden konden enkel bedrijven van die prijsdalingen genieten, terwijl het voornamelijk particulieren zijn die de steun voor zonnepanelen betalen via de distributietarieven.

Er zijn twee manieren om zo’n “zonnetarief” (beter zou het zijn om dit een “groen tarief” te noemen) in te voeren : ofwel kunnen enkel verbruikers die over een slimme meter beschikken hiervan gebruik maken, ofwel verandert men de instellingen van de klassieke tweevoudige meter waarbij de piek- en daluren dan anders worden ingesteld. De term “dagtarief” en “nachttarief” zou dan verdwijnen. Zo zou het verstandig zijn om tijdens de werkdagen enkel de periode tussen 7 en 8 u ’s ochtends, en tussen 17 en 19 u ’s avonds als “piek” te beschouwen en de overige uren als “dal”.

Het verschil tussen beide tarieven zou ook voldoende groot moeten zijn om mensen echt aan te zetten om gebruik te maken van de “stroomoverschotten” dankzij hernieuwbare energie waardoor het bijkomend voordeel ontstaat dat tijdens de avondpiek het huishoudelijk verbruik zou dalen. En het is nét in die (winterse) avondpiek dat er een (klein) gevaar bestaat inzake bevoorradingszekerheid.

“Het groene tarief zou dus 2 vliegen in één klap slaan” zegt Alex Polfliet, voorzitter van PV-Vlaanderen; “iedereen zou genieten van lagere tarieven door hernieuwbare energie én de bevoorradingszekerheid van België zou worden versterkt !”

Alle platformen van ODE