Zonne-energie

Word lid

De voordelen

PV-Vlaanderen is een technologieplatform van de Organisatie Duurzame Energie (ODE) dat de  gespecialiseerde producenten uit de PV waardeketen, groothandels, projectontwikkelaars, studiebureaus en investeerders uit de PV sector in Vlaanderen verenigt. PV-Vlaanderen wil een duurzaam PV beleid in Vlaanderen realiseren. Dit doen we via actief overleg met de overheid en de relevante instanties die betrokken zijn bij het PV beleid.

PV-Vlaanderen is één van de technologieplatformen binnen ODE. De leden van PV-Vlaanderen zijn automatisch ook lid van de koepel ODE.

Leden van PV-Vlaanderen krijgen diverse voordelen: gespecialiseerde informatie exclusief voor leden, een stem in het overleg met andere partners en met de overheid, kortingen op studiedagen, gratis deelname aan algemene vergaderingen en werkgroepen.

 • Nieuwsflitsen

PV-Vlaanderen verstuurt regelmatig nieuwsflitsen over de actualiteit van de regelgeving, lobbywerk, nieuwe initiatieven enz. 
Deze nieuwsflitsen zijn exclusief voor leden. In 2017 heeft PV-Vlaanderen ongeveer 30 nieuwsflitsen verstuurd.

 • Advies

Leden kunnen met concrete vragen terecht bij de beleidsmedewerker van PV-Vlaanderen.

 • ODE

Als lid van PV-Vlaanderen heeft u automatisch ook een lidmaatschap in de koepel ODE en ontvangt u de algemene ODE nieuwsbrief: DiODE.
Deelname aan de algemene ledenvergaderingen
De algemene ledenvergaderingen staan open voor al onze leden.

 • Groene stroomplatform

Lidmaatschap van PV-Vlaanderen betekent ook automatisch lidmaatschap van het ODE-groene stroomplatform waar items worden besproken die van belang zijn voor alle sectoren binnen de groene stroomsector.

 • De Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 15 bestuurders die lid zijn van PV-Vlaanderen, waarvan:

 • Minstens 1 vertegenwoordiger van de installatiebedrijven van PV-systemen voor overwegend particulieren eindklanten of groothandels
 • Minstens 1 vertegenwoordiger van leveranciers of installateurs van PV-systemen voor de bedrijfsmarkt
 • Minstens 1 vertegenwoordiger van fabrikanten van panelen of componenten
 • Minstens 1 vertegenwoordiger van exploitanten, ontwikkelaars of investeerders in PV-systemen
 • Minstens 1 vertegenwoordiger van studiebureaus, kenniscentra, onderzoeksinstellingen of andere organisaties
 • Het ODE secretariaat (algemeen directeur en medewerkers PV) en Techlink zijn vertegenwoordigd als waarnemer in de stuurgroep en zijn niet binnen de 15 bestuurders gerekend.

 

LEDEN PV-VLAANDEREN

Lid worden

PV-Vlaanderen wil de krachtige stem zijn van heel de fotovoltaïsche sector en wil ook u vertegenwoordigen bij overheid en netbeheerders. Dat kan alleen met de steun van een grote groep leden. Ook uw deelname is dus belangrijk. 

Bedrijven en organisaties die actief zijn in de PV-sector kunnen lid worden:  

 • producenten, leveranciers, invoerders, verdelers en groothandels van PV-systemen, randapparatuur en onderdelen
 • projectontwikkelaars
 • kenniscentra (onderzoekscentra, studiebureaus,...)
 • bedrijven uit de elektriciteitssector: distributienetbeheerders, elektriciteitsleveranciers...
 • niet-gouvernmentele organisaties, opleidingscentra, beroepsfederaties...
 • investeerders

 

Installateurs zijn vertegenwoordigd via Techlink

In 2016 sloot de Organisatie Duurzame Energie (ODE) een samenwerkingsovereenkomst af met Techlink, de vakfederatie voor installateurs van elektrotechniek, HVAC en sanitair (fusie van Fedelec en ICS).

Deze samenwerking houdt in dat PV installateurs niet meer rechtstreeks lid zijn bij PV-Vlaanderen, maar vertegenwoordigd zijn via Techlink.

We vragen installateurs vanaf 2017 lid te worden van Techlink als ze dat nog niet waren. Door het lidmaatschap bij Techlink kunnen PVinstallateurs zowel beroep doen op het aanbod van PV-Vlaanderen als op het volledige aanbod van Techlink (en de groep Confederatie Bouw).

U zal regelmatig PV nieuwsflitsen ontvangen over de ontwikkelingen in het PV beleid. Daarnaast zal u samen met collega installateurs de koers kunnen bepalen inzake PV via deelname aan het PVsectorcomité dat Techlink regelmatig organiseert.

Meer informatie over het lidmaatschap van Techlink, kan u terugvinden op de Techlink website.

Ledencharter van PV-vlaanderen

Het ledencharter van PV-Vlaanderen is een wederzijds engagement van PV-Vlaanderen en haar leden.

Het ledencharter van PV-Vlaanderen is een wederzijds engagement van PV-Vlaanderen en haar leden.

Na ontvangst van dit invulformulier wordt uw kandidatuur tot lidmaatschap voorgelegd in de volgende vergadering van de Raad van Bestuur ter goedkeuring. De beslissing wordt na de vergadering medegedeeld aan de/het desbetreffende organisatie/bedrijf.

Alle platformen van ODE