Zonne-energie
ODE Persbericht: 1 miljard euro omzet in 2030 en 1 op 2 gezinnen beschikt over zonnepanelen: zonne-energie als motor voor Vlaamse economische groei

ODE Persbericht: 1 miljard euro omzet in 2030 en 1 op 2 gezinnen beschikt over zonnepanelen: zonne-energie als motor voor Vlaamse economische groei

25 oktober 2023

Tegen 2030 kan Vlaanderen uitgroeien tot een stabiel groeiende Gigawatt-markt voor zonne-energie. Tegen die tijd kan de bijdrage van zonnepanelen aan de Vlaamse energievoorziening jaarlijks meer dan een indrukwekkende 10 TWh elektriciteit bedragen, genoeg om 3 miljoen gezinnen een jaar lang van stroom te voorzien.

 

Maar het gaat niet alleen om energie. Voor elke euro die in zonnepanelen wordt geïnvesteerd, ziet Vlaanderen een aanzienlijke economische meerwaarde. De sector kan in Vlaanderen tegen 2030 groeien naar een markt met een omzet van 1 miljard euro en 5.000 directe werknemers.

Om dit mogelijk te maken vraagt PV-Vlaanderen, het technologieplatform voor zonne-energie in Vlaanderen binnen Organisatie Duurzame Energie, een stabiel overheidskader in haar Visietekst 2030. PV-Vlaanderen onderstreept de centrale positie van zonne-energie in de toekomstige energievoorziening van Vlaanderen en benadrukt de economische voordelen die deze transitie met zich meebrengt.

Lees meer in dit persbericht

Alle platformen van ODE