Zonne-energie
Leiden grote voorraden zonnepanelen tot dalende prijzen?

Leiden grote voorraden zonnepanelen tot dalende prijzen?

05 oktober 2023

In navolging van het artikel van De Standaard vandaag over de huidige grote voorraden van zonnepanelen met een prijsdaling voor gevolg wenst ODE Vlaanderen erop te wijzen dat het hier hoofdzakelijk om voorraden van Chinese makelij gaat die in Rotterdam opgeslagen werden. Het zijn dan ook vooral de panelen van Chinese afkomst die in prijs gedaald zijn.   

Om niet-realistische verwachtingen van een lagere prijszetting bij de eindklant te temperen, wijzen we erop dat er ook moet rekening gehouden worden met de ondertussen flink gestegen loonkosten én de prijsstijgingen van andere materialen, zoals kabels en omvormers. 

Met signalen over stijgende grondstofkosten van bijvoorbeeld silicium moeten we er ook van uitgaan dat de prijs van de panelen zich snel zal herstellen eens de voorraden slinken.  

Naast het feit dat investeren in PV eigenlijk een no-brainer zou moeten zijn omwille van de onmiddellijke return, zowel financieel door een directe verlaging van de elektriciteitsfactuur, als op het vlak van milieu en klimaat, is het uitstellen van deze investering dus af te raden.  

De elektriciteitsprijs is nog steeds duurder dan vóór 2 jaren en kan omwille van de stijgende vraag en zeker indien we een strenge winter zouden krijgen enkel omhoog. Bovendien is er nu voldoende installatiecapaciteit. Op basis van een snelle bevraging van de ODE/PV Vlaanderen-leden kunnen we schatten dat er nu een 11ct/Wp lagere prijs geldt tov de prijspiek.  

Dirk Van Evercooren, algemeen directeur ODE: “Investeren in zonnepanelen is voor een gezin sowieso positief, met een direct rendement in de vorm van een lagere elektriciteitsfactuur. Die installatie verdient zich over de levensduur van 25 jaar ettelijke keren terug en je draagt bij tot een beter milieu en tot het bestrijden van de klimaatverandering. Je neemt zelf je energie in handen, dat is de motor van de groei van zonne-energie.”  

Alle platformen van ODE