Zonne-energie
Visietekst PV-Vlaanderen 24: Zonnestroom in Vlaanderen 2030

Visietekst PV-Vlaanderen 24: Zonnestroom in Vlaanderen 2030

30 juni 2024

Zonnestroom wordt de dominante brandstof van de 21e eeuw. Elektriciteit uit zonnepanelen is de goedkoopste bron van energie, kan in overvloed ontgonnen worden, en vormt de motor van de decarbonisatie en bijhorende elektrificatie in vele andere sectoren, zoals transport en de verwarming van gebouwen. Tegelijk is het met voorsprong de technologie die per geïnvesteerde euro de meeste impact genereert inzake lokale tewerkstelling. Daarom moet Vlaanderen maximaal inzetten op zonnepanelen en uitgroeien tot een gigawatt-markt om in 2030 meer dan 10 TWh zonnestroom te produceren.

Hier vindt u de lange termijnvisie die PV-Vlaanderen uitwerkte en die onze werkzaamheden in de komende jaren gaat vorm geven.

Alle platformen van ODE