Zonne-energie
Slimme meter moet beter zijn voor zonnepanelen

Slimme meter moet beter zijn voor zonnepanelen

08 december 2016

De Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) en Fedelec zijn voor de gefaseerde vervanging van de terugdraaiende door een slimme meter bij eigenaars van zonnepanelen. Die kan het mogelijk maken om de op het net geïnjecteerde zonnestroom beter te valoriseren en zo ook geschikte dakoppervlaktes maximaal te benutten. Dit zal ook het vandaag geldende “prosumententarief” voor zonnepanelen overbodig maken, waardoor de eindsom voor de zonneconsument positief blijft.

De terugdraaiende teller zorgt vandaag dat kleine zonne-energie (PV) installaties zonder bijkomende subsidies rendabel zijn. De slimme meter invoeren is een logische stap naar een toekomstgericht energiesysteem. Bram Claeys, algemeen directeur van ODE: “Wij vragen minister Tommelein om de invoering van de slimme meter te koppelen aan een nieuw toekomstgericht elektriciteitstarief, dat eigenaars van zonnepanelen correct vergoedt voor elektriciteit, flexibiliteit en diensten aan de netbeheerder.”

Kris Van Dingenen, adjunct-directeur van Fedelec: “Het ligt voor de hand om de uitrol van de slimme meters te starten bij bepaalde specifieke doelgroepen, zoals gezinnen met zonnepanelen, warmtepompen of elektrische voertuigen. Stuurbare elektrische verbruikers zijn immers cruciaal in het toekomstige energienet.”

Vandaag beperkt de terugdraaiende teller de dimensionering van PV systemen op het lokale verbruik. Iemand heeft er immers geen baat bij een groter PV systeem te installeren dan nodig voor het eigen verbruik. Als daardoor dakoppervlak onbenut blijft, is dat eigenlijk een verspilling van dakoppervlak. Een slim tarief dat ook het delen van extra zonnestroom met buren mogelijk maakt kan dit euvel verhelpen.

Parallel aan de discussie over de slimme meter bestudeert de Vlaamse regulator de VREG de invoering van een nieuw distributietarief. De eerste ontwerpen waren alles behalve toekomstgericht. ODE en Fedelec drongen er bij de VREG op aan een intelligent tarief te ontwerpen en dit te koppelen aan de invoering van de slimme meter. Het heeft geen zin die gesprekken los van elkaar te voeren. Een slimme meter zonder een slim energiesysteem is een domme meter.

Het eenvoudigweg afschaffen van de terugdraaiende teller zou een stap terug zijn. Vandaag is de Vlaamse PV markt uit het dal aan het kruipen, en we hebben juist meer zonnestroom nodig om de Vlaamse hernieuwbare energiedoelstellingen te halen.

Alle platformen van ODE