Zonne-energie
Nieuw capaciteitstarief voor eigenaren van zonnepanelen

Nieuw capaciteitstarief voor eigenaren van zonnepanelen

24 december 2014

PV-sector pleit voor slimmere nettarieven

Vandaag heeft de Vlaamse regulator VREG het nieuwe distributienettarief van de netbeheerders goedgekeurd. Het getuigt van weinig toekomstvisie dat daarmee een forfaitaire capaciteitstarief voor eigenaren van zonnepanelen ingevoerd wordt. De sectorvereniging PV-Vlaanderen dringt aan op constructief overleg over een nieuwe tariefstructuur tegen 2017. Zonnepanelen blijven anderzijds meer dan ooit een interessante keuze voor een stabiele stroomprijs die aanzienlijk lager ligt dan het stijgende verbruikstarief.

Vanaf januari 2015 gelden er nieuwe distributienettarieven, voor een periode van 2 jaar (2015-2016) - een soort van overgangstarief. Daarin is vanaf juli 2015 de invoering voorzien van een apart nieuw aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met terugdraaiende teller tot 10 kW, zowel bestaande als nieuwe.

De PV-sector is altijd principieel voorstander geweest van een correcte en billijke vergoeding voor het gebruik van het stroomnet door zonnestroom. Maar het is bedroevend en getuigt van weinig toekomstvisie dat er een forfaitair capaciteitstarief wordt aangerekend aan eigenaars van zonnepanelen, die geen rekening houdt met het werkelijke gebruik van het net.

De VREG en de netbeheerders hebben hier een kans gemist om een slimme tariefstructuur in te voeren die vraagverschuiving en lokale opslag stimuleert. Voorbeelden daarvan zijn aangepaste piek- en daltarieven en een tarief voor de effectieve injectie op het net. Zo’n slimme tarieven hebben belangrijke voordelen voor een slimmer beheer van het elektriciteitsnet: ze stimuleren PV-eigenaars om hun verbruik en productie van zonnestroom beter af te stemmen, of te investeren in lokale batterij-opslag. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren aan het netevenwicht en zelfs helpen om black-outs te voorkomen.

Daarom wil de PV-sector in het voorjaar een grondig debat over deze voorlopige tarieven en over de definitieve hervorming van de distributienettarieven tegen 2017.

Maar zelfs met dit nieuw capaciteitstarief voor eigenaren van zonnepanelen en zonder bijkomende subsidie zijn zonnepanelen meer dan ooit interessant voor particulieren. “Wie investeert in een eigen zonnedak is voor minstens 25 jaar zeker van een stabiele stroomprijs die stukken lager ligt dan het stijgende verbruikstarief”, zegt Jo Neyens, secretaris van PV-Vlaanderen. “Bovendien compenseert de elektriciteitsbesparing aan sterk stijgende stroomtarieven (door de nieuwe distributienettarieven) ook voor een deel het nieuwe prosumententarief.”

De klimaatverandering wacht niet. We mogen geen tijd meer verliezen in de uitbouw van een duurzame energietoekomst. In alle nationale en internationale scenario’s spelen zonnepanelen een hoofdrol, met een groot potentieel en dalende kosten. Voor bijna-energieneutrale woningen is PV een logische, noodzakelijke en kostenefficiënte oplossing. Het is tijd om zonne-energie voor het grote publiek terug in de spots te zetten met een stimulerend beleid. PV-Vlaanderen verwacht daarom van de Vlaamse regering concrete acties om de doelstellingen voor groene energie in 2020 en verder te realiseren.

Alle platformen van ODE